W trudnym dla wszystkich okresie pandemii, każda osoba mająca wziąć udział w zajęciach w Lemono Dance Center jest zobowiązana do wypełnienia poniższego oświadczenia o stanie zdrowia.

Formularz należy pobrać, podpisać i w oryginale dostarczyć do recepcji szkoły.

SPECJALNY REGULAMIN PRZEBYWANIA NA SALACH TANECZNYCH I PRZESTRZENIACH

W LEMONO DANCE CENTER NA CZAS TRWANIA PANDEMI COVID-19

 

 

 1. Do szkoły tańca Lemono Dance Center mogą przychodzić tylko i wyłącznie osoby zdrowe, bez oznak infekcji. Bardzo prosimy dla naszego wspólnego dobra, aby dzieci z przeziębieniem pozostały w domu. Opuszczone zajęcia można odrabiać z dowolną grupą.

 2. Przy wejściu do recepcji każda osoba będzie miała mierzoną temperaturę. W przypadku stwierdzenia temp. powyżej 37,5 C nie zostanie wpuszczona na zajęcia, a opiekunowie zostaną powiadomieni o konieczności odbioru dziecka.

 3. Na terenie szkoły – w przestrzeniach korytarzowych i poczekalniach, obowiązuje nakaz noszenia maseczek (przez wszystkich).

 4. Uczestnicy zajęć zdejmują maseczki dopiero po wejściu na salę treningową, zachowując bezpieczny odstęp miedzy sobą.

 5. Na zajęcia uczestnicy przychodzą już przebrani, aby zminimalizować czas przebywania w szatni. Zostawiamy tam wyłącznie obuwie i odzież wierzchnią .

 6. Rodzice mogą wejść z dzieckiem do szkoły, ale maxmalnie 1 opiekun na jedno dziecko.

 7. Przed i po każdych zajęciach, każdy uczestnik będzie miał dezynfekowane ręce przez trenera.

 8. Po wejściu na salę każda osoba:

- stawia butelkę z wodą (PODPISANĄ) pod ścianą w odległości 2 m od innych

- zdejmuje maseczkę i chowa do swojego plecaka

- zajmuje ściśle określone miejsce na środku (wyznaczone przez trenera) i czeka na nim na rozpoczęcie lekcji

 1. Nie wolno się przytulać, ściskać i grupować. Zajęcia będą prowadzone w taki sposób aby minimalizować kontakt bezpośredni między uczestnikami.

 2. Trenerzy, w sytuacji kiedy będą asekurować ucznia lub będzie konieczne udzielenie jakiejkolwiek pomocy, co jest jednoznaczne z bliższym kontaktem – będą zakładali maseczki, rękawiczki.

 3. Po zakończeniu zajęć, dzieci zabierają z sali wszystkie swoje rzeczy i zakładają maseczki.

Będą wypuszczane w odstępach, tak aby uniknąć kumulacji w przejściach

 1. W przypadku grup, które mają zajęcia w dwóch blokach i zmieniają salę, trenerzy będą wyprowadzać dzieci tak, aby bez kontaktu z drugą grupą zmieniły miejsce ćwiczeń.

 2. Toalety, klamki i wszelkie elementy dotykowe będą na bieżąco dezynfekowane

 3. Sale będą stale wietrzone

 4. Rodzice chcący załatwić sprawy w recepcji, proszeni są o podchodzenie pojedynczo. W przypadku ustawienia się kolejki prosimy o rozciągnięcie jej na klatkę schodową w dół.

 

 

W PRZYPADKU ZMIAN PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH LIMITÓW OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ W STUDIU, LUB INNYCH ROZPORZĄDZEŃ NARZUCONYCH ODGÓRNIE, REGULAMIN MOŻE ULEC ZMIANOM.

 

Regulamin wchodzi w życie z dn. 1.09.2020

Bądź z nami w sieci!

www.lemonodance.pl

 

 • Facebook Basic Black
 • Instagram Basic Black
 • Vimeo - Black Circle
 • YouTube - Black Circle

Kontakt:

Agnieszka Czubak: 515 175 200

email: kontakt@lemonodance.pl

Adres:

Lemono Dance Center

ul. Paderewskiego 130

Warszawa - Rembertów

© 2023 by Key Lessons. Proudly created with Wix.com