nagłówek.jpg
brak miejsc.JPG

Zapraszamy na kolejną edycję letniego zgrupowania tanecznego!

W tym roku gościć nas będzie nowoczesny ośrodek pod Kielcami - K o m p l e k s   Ś w i ę t o k r z y s k a   P o l a n a .

TERMIN: 22-31 SIERPNIA 2022

Ośrodek dysponuje 2 wspaniałymi salami tanecznymi i ogromną przestrzenią na treningi akrobatyczne, co jest dla nas sprawą priorytetową!

 

Zakwaterowanie w budynkach z pokojami 2, 3, i 4-ro osobowymi. Każdy pokój wyposażony jest w łazienkę z prysznicem i TV.

Celem obozu letniego jest bardzo intensywny rozwój naszych podopiecznych jak również integracja całej lemonowej społeczności.

Czas spędzony na treningach wakacyjnych jest bezcenny. To moment kiedy współpracujemy z wybitnymi instruktorami z całej Polski, czerpiąc inspirację i ładując akumulatory na nowy sezon.

MINIMALNY WIEK UCZESTNIKA OBOZU TO 7- 8 LAT (DZIECKO MUSI BYĆ PO 1 KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ)

 

G O Ś C I E   S P E C J AL N I   L E M O N O   S U M M E R   D A N C E   C A M P   2 0 2 2 :

Anastasia Lutaj.jpg

N O W E   Z A K R E S Y

Marzena kobryń.jpg

M O D E R N 

Iza Błędzińska.jpg

J A Z Z 

Basia Królicka.jpg

J A Z Z

Agnieszka Mołodowicz.jpg

M O D E R N

Oprócz gości specjalnych będą z Wami pracować Wasi starzy znajomi :)

Magda Spółczyńska.jpg
Agnieszka Czubak.jpg
Damian Sobański.jpg

M O D E R N 

A K R O B A T Y K A

M O D E R N

Każdy dzień będzie składał się z minimum 4 bloków zajęciowych, z czego zawsze jeden z nich będzie odpoczynkiem od sali treningowej.

Kompleks Świętokrzyska Polana oferuje całą gamę atrakcji, które ten czas umilą :)

O c e a n i k a 

to miejsce, w którym każdy miłośnik wodnego życia znajdzie coś interesującego i zobaczy stworzenia, na co dzień niedostępne.

DSC_0933.jpg
DSC_1373.jpg
DSC_1415.jpg

Wystawa- fascynujący świat owadów

owady_05.jpg
owady_13.jpg
owady_16.jpg

P a r k   mi n i a t u r

park_DSC_6182.jpg
park_DSC_6246.jpg
park_DSC_6208.jpg
park.JPG

P a r k   l i n o w y

kraina_zabawy_DSC_8688-1024x683.jpg
kraina_zabawy_DSC_9012-1024x683.jpg
kraina_zabawy_DSC_8871-1024x683.jpg

K r a i n a   z a b a w y  z  d m u c h a ń c a m i 

dmuchance_DSC_8692-1024x683.jpg
foto_1_swietokrzyskapolana-mm.jpg

G o l d   E u r o b u n g e e

kraina_zabawy_DSC_9648.jpg
kraina_zabawy_DSC_8529.jpg
kraina_zabawy_DSC_4439.jpg

K u l e   w o d n e 

aquaroller_04.jpg
Przechwytywanie.JPG
aquaroller_03.jpg

P O K O J E

pokoj_dwuosobowy-1024x683.jpg
pokoj_trzyosobowy-1024x683.jpg
pokoj_dwuosobowy-4-1024x683.jpg

S A L E   T A N E C Z N E

DSC_7618-m-1024x683.jpg
DSC_7617-m-1024x683.jpg
Sala-Taneczna2.jpg

Nad bezpieczeństwem czuwać będzie wykwalifikowana kadra instruktorów oraz wychowawców.

Obóz jest oficjalnie zgłaszany do Kuratorium Oświaty

Mamy podpisaną umowę o świadczenie usług medycznych z pobliską przychodnią lekarską.

Cena zawiera:

- dojazd autokarem

- zajęcia taneczne i akrobatyczne

- dodatkową WODĘ NA TRENINGI

- atrakcje oferowane przez Kompleks Świętokrzyska Polana

- opiekę dydaktyczną

- opiekę medyczną (bez ewentualnych dodatkowych leków)

- pobyt i wyżywienie (3 posiłki dziennie + II śniadanie i podwieczorek). Diety specjalne w cenie.

- ubezpieczenie

CAŁKOWITY KOSZT OBOZU- 2550 PLN

Pamiętajcie - szkoła ma ponad 250 uczniów. Miejsc na obóz tylko 90 ... Decyduje kolejność zgłoszeń.

Z A P I S Y   C Z A S   S T A R T !

Lista zostanie zamknięta 31 marca lub po wyczerpaniu wolnych miejsc.

Płatności można dokonać w 3 ratach:

1. Zaliczka 350 pln- płatne w recepcji szkoły do 6 kwietnia 2022- brak wpłaty zaliczki powoduje skreślenie uczestnika z listy 

 

2. I rata 1100 pln- płatne na konto do dnia 6 maja 2022

3. II rata 1100 pln- płatne na konto do 29 czerwca

Numer rachunku:

Stowarzyszenie Lemono Dance Center ul. Paderewskiego 130, 04-438 Warszawa

Nr rachunku : 23 1140 2004 0000 3202 7761 6082

ABY DOKONAĆ REZERWACJI NALEŻY WYPEŁNIĆ PONIŻSZY FORMULARZ:

Zgłoszenie na obóz letni 2022

Dziękujemy za przesłanie!

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych i danych osobowych mojego dziecka (imię,nazwisko, wiek, numer telefonu,  adres email) przez Stowarzyszenie Lemono Dance Center z siedzibą przy ul. Paderewskiego 130, 04-438 Warszawa w celu zapisania mojego dziecka na zajęcia prowadzone przez Stowarzyszenie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Mam prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych i danych osobowych mojego dziecka (imię,nazwisko, wiek, numer telefonu,  adres email) przez Stowarzyszenie Lemono Dance Center z siedzibą przy ul. Paderewskiego 130, 04-438 Warszawa w celu zapisania mojego dziecka na zajęcia prowadzone przez Stowarzyszenie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Mam prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.