top of page

Balet w Lemono Dance Center

Zajęcia baletowe w Lemono Dance Center to obowiązkowy element cyklu treningowego dla każdej z grup tanecznych.

Taniec klasyczny to taneczny alfabet... Nieodłączny etap szkolenia każdego tancerza.

Za przygotowanie baletowe naszych podopiecznych odpowiedzialna jest Magdalena Kawalec.

Wszystkie grupy turniejowe mają obowiązkowo taniec klasyczny 1 raz w tygodniu (nie dotyczy L9 i L11)

Dzieci chcące kontynuować lekcje baletowe, a nie będące jeszcze gotowe na dołączenie do formacji tanecznych, mogą uczęszczać na zajęcia baletowe do grup turniejowych zgodnie ze swoim wiekiem:

 

 

bottom of page