top of page
s1.JPG
s2.JPG
s3.JPG

SPECJALNY REGULAMIN PRZEBYWANIA NA SALACH TANECZNYCH I PRZESTRZENIACH W LEMONO DANCE CENTER


1. Nie będą funkcjonowały szatnie- przychodzimy już przebrani do zajęć, w przypadku chłodniejszych dni, mając ze sobą jedynie bluzę i malutki plecaczek.


2. Na terenie szkoły obowiązuje nakaz noszenia maseczek (każdy przynosi własne).


3. Rodzice nie wchodzą do szkoły podczas przyprowadzania dziecka- dziecko samo wchodzi bezpośrednio na piętro, na którym będą odbywały się jego zajęcia. (Sprawy formalne- patrz pkt 13)


4. Przy wejściu na każdym z pięter będzie czekał trener i dezynfekował ręce


5. Po wejściu zostawiamy buty w wyznaczonym miejscu i od razu wchodzimy na salę zabierając ze sobą bluzę i mały plecaczek (nie wolno przesiadywać w przestrzeniach korytarzowych)


6. Każdy przynosi swoją butelkę z wodę- KONIECZNIE PODPISANĄ


7. Po wejściu na salę każda osoba:


- stawia butelkę z wodą pod ścianą (wraz z bluzą i plecakiem), w odległości 2 m od innych
- zdejmuje maseczkę i chowa do swojego plecaka
- zajmuje ściśle określone miejsce na środku (wyznaczone przez trenera) i czeka na nim na rozpoczęcie lekcji


8. Nie wolno się przytulać, ściskać i grupować. Zajęcia będą prowadzone w taki sposób aby minimalizować kontakt bezpośredni między uczestnikami.


9. Trenerzy, w sytuacji kiedy będą asekurować ucznia lub będzie konieczne udzielenie jakiejkolwiek pomocy, co jest jednoznaczne z bliższym kontaktem – będą zakładali maseczki, rękawiczki.


10. Po zakończeniu zajęć, dzieci zabierają z sali wszystkie swoje rzeczy i zakładają maseczki.
Będą wypuszczane w odstępach, tak aby uniknąć kumulacji w przejściach


11. W przypadku grup, które mają zajęcia w dwóch blokach i zmieniają salę, trenerzy będą wyprowadzać dzieci tak, aby bez kontaktu z drugą grupą zmieniły miejsce ćwiczeń.


12. Toalety, klamki i wszelkie elementy dotykowe będą na bieżąco dezynfekowane. Sale będą stale wietrzone


13. Rodzice chcący załatwić sprawy w recepcji, proszeni są o podejście dopiero po rozpoczęciu zajęć, kiedy dzieci są już na salach.
14. Przy recepcji może stać tylko 1 osoba.

Ewentualna kolejka może się ustawić na schodach wejściowych w bezpiecznych odstępach (min. 2m)


Każdy rodzic, przed pierwszym przyprowadzeniem dziecka do szkoły Lemono, jest zobowiązany do szczegółowego przeanalizowania regulaminu wraz z dzieckiem i przygotowania go do stosowania się do nowych zasad.


Regulamin wchodzi w życie z dn. 18.05.2020.
Osoby, które nie będą przestrzegały powyższych wytycznych, będą musiały opuścić budynek Lemono Dance Center.

bottom of page