Cykle płatnościowe z podziałem na poszczególne grupy

Zespoły taneczne: Lemono 1, 2, 3, 4, 5, 6

Zespoły taneczne: Lemono 7, Lemonki mini 1, Lemonki mini 2, lemono dorośli 30+

AKROBATYKA: AKRO 1, 2, 3A, 3B, 4, 5

AKRO 6 , CROSSFIT KIDS, AKRO DOROŚLI, BALET POINTY

BALET DLA NAJMŁODSZYCH

AKROBATYKA: AKRO 7, 8, 9